NemID udskiftes med MitID

Du kan nu bruge MitID til din PlusGuldkort app og Netbank.

Du vil i en periode kunne bruge både NemID og MitID, indtil at NemID er udfaset.

Har du endnu ikke fået MitID? Du vil modtage besked fra din egen bank i din net- eller mobilbank, når det er din tur til at få MitID. Har du ikke net- eller mobilbank, får du besked via Digital Post.

Behold dit NemID, selvom du får MitID. Det skal du, fordi der i en overgangsperiode vil være steder og situationer, hvor du stadig skal bruge NemID, indtil NemID er endeligt udfaset.

Vær opmærksom på:

  • Man får MitID via sin egen bank. Har man ikke netbank, kan man få MitID på www.MitID.dk.
  • Man skal stadig beholde sit NemID, for i en periode skal man bruge begge dele
    Har du brug for hjælp, eller spørgsmål til MitID skal du kontakte din bank eller gå på MitID.dk.
  • Du får besked, når du ikke længere skal bruge NemID enten af din bank eller via Digital Post.


Gode råd om sikkerhed
Her er 5 råd om sikkerhed med MitID:

  1. Vis/oplys aldrig dine koder til andre.
  2. Udlever aldrig din MitID app, -kodeviser eller -kodeoplæser til andre.
  3. Del aldrig dit bruger-ID med andre (undtagen med supporten, hvis du selv kontakter den).
  4. Godkend aldrig noget med MitD på baggrund af fx opkald, e-mail eller besøg fra nogen, som udgiver sig for at være fra din bank, fra supporten eller noget helt tredje.Du vil aldrig blive kontaktet på den måde!
  5. Læs altid, hvad du er ved at godkende med MitID. Hvis teksten ikke svarer til det, somdu ønsker at gøre, eller hvis du ikke selv har igangsat handlingen, skal du lade væremed at godkende.