Om PlusKort

PlusKort er en gratis fordels- og rabatordning, der er stiftet i 2004 og er administreret af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S. Selskabet blev stiftet på initiativ af FH (tidligere LO) og en række forbund herunder. Selskabet er ejet af FH og forbundene i fællesskab.

Hvilke forbund er med i PlusKort?

De 20 fagforbund, som er med i PlusKort, og som hører under Fagbevægelsens Hovedorganisation:

3F - Fagligt Fælles Forbund
Blik- og Rørarbejderforbundet
Centralforeningen for Stampersonel
Dansk Artist Forbund
Dansk Jernbaneforbund
Dansk El-forbund
Dansk Metal
Dansk Socialrådgiverforening
FOA
Fødevareforbundet NNF
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Håndbold Spiller Foreningen
Malerforbundet i Danmark
Politiforbundet
Radiograftrådet
Safu
Serviceforbundet
Socialpædagogerne
Spillerforeningen
Teknisk Landsforbund

Hvorfor er alle FH forbund ikke med i PlusKort?

Det er frivilligt, om et fagforbund under FH vil være med i PlusKort. Ønsker du at dit fagforbund bliver en del af PlusKort, så skal du rette henvendelse til dit fagforbund.